l568276838的个人主页

http://buddh.cn/bbs/u.php?uid=6954  [收藏] [复制]

l568276838离线

  • 关注:3
  • 粉丝:1
  • 访客:6
  • 等级:中学生
  • 总积分:47
  • 男 ,1964-01-01
  • 黑龙江

最后登录:2017-03-04

更多资料

日志

痴人说涅槃

2011-05-18 21:08
   哲人说:现实状况÷个人欲望=快乐  数学家说:0不能做除数   痴人说:现实状况÷0=涅槃
分类:默认分类|回复:0|浏览:954|全站可见|转载
 

下一篇:

上一篇:

Total 1.075127(s), Time now is:02-27 05:05, Gzip enabled
Powered by phpwind v8.3 Certificate Code ©2003-2010 phpwind.com Corporation